Is een patrimoniumstudie nodig?

Het klopt niet dat een patrimoniumstudie enkel aan de orde is voor een groot patrimonium. Samen bekijken we welke analyse bij uw situatie past.

 • Algemene studie
 • Inkomstenstudie
 • Patrimoniumstudie
 • Successiestudie
 • Studie op maat

Afhankelijk van uw behoeften zal uw patrimoniumstudie de volgende thema's geheel of gedeeltelijk behandelen:

01

Onmisbare stap :

uw patrimoniale situatie in kaart brengen

 • een overzicht van de evolutie van uw nettopatrimonium, of een gedetailleerde balans (activa/passiva);
 • de invloed van uw huwelijksvermogensstelsel op uw bezittingen;
 • een toetsing van de fiscaliteit van uw onroerende inkomsten;
 • een gedetailleerd overzicht van uw verzekeringscontracten voor pensioensopbouw en persoonlijke bescherming; dit verschaft duidelijkheid over welke dekkingen uw contracten bieden in geval van overlijden of invaliditeit en voor pensioenkapitaalsopbouw;
 • een waardering van uw beroepsactiviteit;
  een synthese van uw effecten;
 • het vaststellen van een globale jaarlijkse levensstandaard, die al dan niet afgestemd is op uw inkomsten en de fiscale en parafiscale druk daarvan;
 • in voorkomend geval een kortetermijnprojectie van de winst-en-verliesrekening en de liquide middelen van uw vennootschap.
02

Successie-analyse :

een kostbare tool die u duidelijkheid verschaft

Welk huwelijksvermogensstelsel heeft u en hoe luiden de eventueel bestaande erfenis- en testamentbepalingen?

Rekening houdend met uw persoonlijke gezinssituatie analyseren onze experts grondig wat de fiscale, burgerrechtelijke en financiële impact zou zijn indien een van u beiden overlijdt.
Hiertoe berekenen we de precieze successierechten, in overeenstemming met de laatste wetswijzigingen.
Ten slotte stellen we u voorzichtige pistes voor om uw successie te plannen, aangepast aan uw persoonlijke gezinssituatie en rekening houdend met uw doelstellingen.

03

Analyse van uw beroepssituatie :

indien u zefstandige bent, dan is fiscale optimalisatie nog mogelijk!

Een van onze ervaren fiscalisten zal met uw volledige situatie in het achterhoofd de meest gepaste pistes voor optimalisatie uitwerken, om zo de fiscale druk op uw inkomsten te verlichten.
Vervolgens wordt geïllustreerd welke invloed de voorgestelde optimalisatiepistes zouden hebben op uw gezinsbudget en eventueel uw vennootschap.

04

Een concrete uitwerking van uw financiële situatie bij uw pensioen !

Of u nu gewerkt, geïnvesteerd, gespaard, geërfd of een deel van uw vermogensinkomsten opgebruikt heeft, er wordt een analyse over verschillende jaren heen uitgevoerd om te bepalen of u – gelet op uw huidige patrimonium en de te verwachten evolutie ervan – in staat zal zijn om tijdens uw pensioen uw ideale levensstandaard te behouden.
Tegelijkertijd gaan we na of alle fiscale aftrekposten inzake pensioensopbouw benut worden.

05

Uw onroerend patrimonium :

optimalisatie van het financieel en fiscaal beheer van het bestaande onroerend patrimonium en voorstellen voor ontwikkelingspistes

We hebben als doel om te bestuderen of uw eventuele vastgoedprojecten zinvol zijn wat betreft financiën, fiscaliteit en successie. In dit gedeelte tonen we u wat de verschillende mogelijkheden zijn om uw onroerend patrimonium op te bouwen en welke voordelen ze opleveren voor uw financiële situatie.

06

Uw roerend patrimonium :

We bekijken samen of uw beleggingen passen bij uw plannen.

We voeren een objectieve analyse uit die rekening houdt met aspecten zoals rendement, beheerskosten en fiscaliteit van uw beleggingen. Vervolgens bepalen we welke beleggingsstrategie bij uw profiel past. Dit alles wordt afgetoetst door kwalitatieve en onafhankelijke beheerders.

En daarna?

Wij zorgen voor begeleiding, zodat u op beide oren kunt slapen.

Meer weten over begeleiding

Neem contact met ons op om samen uw situatie te bespreken.

Om te bepalen of een samenwerking met ons succesvol kan zijn, nodigen we u uit voor een vrijblijvend eerste gesprek.

Contacteer ons