Wij beheren uw persoonlijke financiën via

constante begeleiding.

Omdat uw doelstellingen doorheen uw leven evolueren, en wij u bij elke belangrijke beslissing willen bijstaan.

Bij Wellfin vinden we dat gemoedsrust ook betekent dat u exact weet wat u betaalt, in alle transparantie.

Daarom zijn wij de enigen die een unieke uurtariefformule hanteren voor jaarlijkse begeleiding.

Wenst u hier meer informatie over, neem dan contact met ons op.

Zoals de meeste vrije beroepen rekenen we erelonen aan die gebaseerd zijn op de tijd die we aan onze klanten besteden.

Deze bepalingen maken steeds het voorwerp uit van een voorafgaande opdrachtbrief.

Het tarief voor de begeleiding ligt vast en wordt bepaald in functie van uw familiale en patrimoniale situatie.

Ontdek uw tarief

Een abonnement op onze diensten omvat een jaarlijkse update van uw patrimoniale situatie, d.w.z.:

  • een overzicht van de evolutie van uw nettopatrimonium, of een gedetailleerde balans (activa/passiva);
  • de invloed van een wetswijziging op uw persoonlijke situatie;
  • een toetsing van de fiscaliteit van uw onroerende inkomsten;
  • een synthese van uw effecten (met een onderscheid tussen uw bank- en verzekeringsbeleggingen);
  • en waardering van uw beroepsactiviteit;
  • een gedetailleerd overzicht van uw verzekeringscontracten, wat betreft pensioensopbouw en persoonlijke bescherming, deze studie verschaft duidelijkheid over welke dekkingen uw contracten inzake overlijden, invaliditeit en pensioenkapitaal bieden;
  • het vaststellen van een globale jaarlijkse levensstandaard, die al dan niet in overeenstemming is met uw inkomsten en hun fiscale en parafiscale druk; een synthese van uw effecten (met een onderscheid tussen uw bankbeleggingen en verzekeringen);
  • in voorkomend geval, een kortetermijnprojectie van de winst-en-verliesrekening en de liquide middelen van uw vennootschap.

Maar wat dekt een begeleidingsovereenkomst nu precies?

Een jaarlijkse update van uw patromoniale situatie

Omdat er op een jaar veel kan gebeuren of omdat uw patrimonium wel wat aandacht verdient, verbinden we ons ertoe om één keer per jaar een echte check-up uit te voeren.

Toegang tot uw digitale kluis: MyWellfin

Een kostbare digitale tool die duidelijkheid biedt, voor u en uw familie.

Ontdek MyWellfin

Een objectieve blik op de evolutie van uw beleggingen door de jaren heen

Hoe gedragen de markten zich? Zijn mijn investeringen veilig?
Komen ze overeen met hoe ik me voel? Jaarlijks maken we in alle objectiviteit samen met u de stand van zaken op.

Juridische, fiscale en successorale behartiging

U hoeft niet langer te vrezen dat u belangrijke wetswijzigingen mist, wij houden ze voor u in het oog!

Concurrentieel gericht beheer van uw hypothecaire kredieten

Wij bekommeren ons voor u om kredietbemiddeling. Een nieuwe investering in zicht?
Blijkt een herfinanciering opportuun? Wij denken aan alles.

Wij garanderen een optimale dekking van uw inkomsten bij invaliditeit.

Uw inkomsten evolueren en uw behoeften veranderen. Wees gerust: wij houden uw verzekeringsdekkingen in het oog.

We werken samen met u naar uw pensioendoelstelling toe

We zoeken naar de financieel en fiscaal meest voordelige oplossingen om het nodige pensioenkapitaal op te bouwen.

Een sterke schouder waar uw familie op kan leunen wanneer u overlijdt

Wij zijn perfect op de hoogte van uw situatie. Uw belangrijke documenten worden bijgehouden in uw digitale kluis. Daarom kunnen wij ons op emotioneel moeilijke momenten bezighouden met administratieve rompslomp (stopzetting van verzekeringscontracten, overleg met de notaris die de erfenis regelt, met banken, enz.)

Nood aan een totaalbeeld?

Ontdek onze studies

Neem contact met ons op om samen uw situatie te bespreken.

Om te bepalen of een samenwerking met ons succesvol kan zijn, nodigen we u uit voor een vrijblijvend eerste gesprek.

Contacteer ons